ED

tsuyu-milkyway:

Sungmo
Cr: tsuyu-milkyway

#supernova    #Sungmo   
1 month ago with 3 notes — via: tsuyu-milkyway /

mypuiz:

#sungmo ช่วงนี้ลูกเจ้าของร้านทองแม่ม มุ้งมิ้งฟรุ้งฟริ้งสุดอะไรสุด แบบออร่ามาก ปร้าใจละลาย ชอบมากด้วย งานขุดรูปเก่ามาลงเพราะรูปใหม่ไม่เก็บ 5555+

#Supernova    #Sungmo   
2 months ago with 2 notes — via: mypuiz /

super-milkyway:

Sung Mo photo update

2 months ago with 14 notes — via: super-milkyway /

Fantastic Choshinsei Heroes Live in Budokan Day 1-4
cr: directorhan73

#Supernova    #Sungje    #Sungmo    #Jihyuk    #Kwangsu    #Geonil    #Yoonhak    #my six stars   
2 months ago with 6 notes — via: sungjekun /

tsuyu-milkyway:

#choshinsung #choshinsei #Sungmo #supernova #css

#Supernova    #Sungmo    #my romeo   
2 months ago with 4 notes — via: tsuyu-milkyway /

random-collage:

Collage #65 초신성 성모 2

#supernova    #sungmo    #my romeo   
3 months ago with 7 notes — via: random-collage /

Sungmo’s big news: A new nickname (+aegyo??)

4 months ago with 22 notes — via: sungjekun /
#Supernova    #Sungmo    #Sungje    #Geonil   
5 months ago with 19 notes — via: sungjekun /

sungjekun:

Sungmo The Reporter

#Supernova    #Sungmo   
5 months ago with 41 notes — via: sungjekun /
6 months ago with 20 notes — via: sungjekun /